فارسی English |
بازدید  396

بخشی از روز اول و دوم کنگره به ارائه توسط دستیاران پوست اختصاص یافته است.


بخشی از روز اول و دوم کنگره به ارائه توسط دستیاران پوست اختصاص یافته است.
مایه افتخار ما خواهد بود، که دستیاران محترم پوست کشور، نتیجه کارهای پژوهشی ( مقاله اصیل ، گزارش موردی و ...) ارزشمند خود را جهت ارائه به صورت سخنرانی در بخش دستیاری کنگره ارسال نمایند.
 


تاریخ درج : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
زمان درج : ۱۷:۲۳
دفعات کلیک شده: 405


تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی.