فارسی English |
محل برگزاری کنگره مشترک


هتل المپیک تهران

آدرس  : تهران – جنب درب غربی استادیوم آزادی – هتل المپیکبازدید  194

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی