فارسی English |
معرفی حامیان


 همایش تازه های پوست رازی با کمک و حمایت موسسات زیر برگزار خواهد شد. این لیست موقت بوده و ممکن است موارد دیگری به آن اضافه شود. 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
گروه پوست رازی
شرکت سیناژن
شرکت نوارتیس
شرکت ماهتاب کیش
شرکت آریوژن فارمد
j.f.lazartigue Co.
شرکت پرتودرمان صمیمی
شرکت پوبر
شرکت گل افشان آرایش
بازدید  605

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی.