فارسی English |
اعضای کمیته علمی کنگره مشترک


نام اعضای کمیته علمی کنگره
رتبه علمی
تخصص
سمت
دکتر امیر هوشنگ احسانی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر نفیسه اسماعیلی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مریم اخیانی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی اصیلیان
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر مجتبی امیری
استادیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دکتر ایفا اعتصامی
استادیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر آذین آیت الهی
استادیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید ابراهیم اسکندری
استادیار
دکترای انگل شناسی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر کامران بلیغی
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر الهام بهرنگی
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر معصومه برزگری
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر جعفر تقی زاده فضلی
--
پاتولوژی
--
دکترکامران  جزایری
--
پوست و مو
--
دکتر زهرا حلاجی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر شاهین حمزه لو
استادیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حامد حسینی
استادیار
اپیدمیو لوژی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر امیر رضا حنیف نیا
--
پوست و مو
--
دکتر علی خامسی پور
استاد
دکترای ایمونولوژی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مریم دانش پژوه
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید مسعود داوودی
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دکتر عباس درجانی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رشت
دکتر یحیی دولتی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدرضا رنجکش
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر امید زرگری
--
پوست و مو
--
دکتر نادر زرین پور
--
پوست و مو
--
دکتر نسرین زند
--
پوست و مو
--
دکتر صمد رضایی خیابانلو
--
پوست و مو
--
دکتر رضا رباطی
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر جواد رحمتی
استادیار
جراحی پلاستیک
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمود سهرابی
--
پوست و مو
--
دکتر شیدا شمس
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر صفورا شکویی نژاد
استادیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجید شهدی
--
پوست و مو
--
دکتر محمد شهیدی دادرس
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر علی صادقی نیا
استادیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر زهرا صفایی نراقی
استاد
پاتولوژی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر زهرا صفاریان
استادیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فرید صفر
--
پوست و مو
--
دکتر حسن صیرفی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر پرویز طوسی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر حسین طباطبایی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ربابه عابدینی
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر نجم السادات عاطفی
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر علی عباسی
--
پوست و مو
--
دکتر ارغوان عزیزپور
استادیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سیدناصر عمادی
استادیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عمیدی
--
آناتومی
--
دکتر غلامحسین غفارپور
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر مریم غیاثی
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر هایده غنی نژاد
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فرشاد فرنقی
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر اعظم فتاحی
استادیار
دکترای قارچ شناسی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علیرضا فیروز
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر شاهرخ قاضی زاده
استادیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سیده زهرا قدسی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر نرگس قندی
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علیرضا قنادان
دانشیار
پاتولوژی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر کامبیز کامیاب
دانشیار
پاتولوژی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد گلشنی
--
پوست و مو
--
دکتر وحیده السادات لاجوردی
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حمیدرضا محمودی
استادیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حسین مرتضوی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حمیده مروج
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر پدرام مهریان
--
پوست و مو
--
دکتر مسعود ملکی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر پروین منصوری
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی میرشکاری
--
پوست و مو
--
دکتر مصطفی میرشمس شهشهانی
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترمحمد جواد ناظمی
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مریم نسیمی
استادیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر منصور نصیری کاشانی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سمیه نیک نام
--
داروسازی
--
دکتر پدرام نورمحمدپور
دانشیار
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سامان احمد نصرالهی
دانشیار
فارماسیتوتکس
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد علی نیلفروش زاده
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترمهین ولیخانی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فرهاد هنجنی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر رخساره یادگار
--
پاتولوژی
--
دکتر رضا یعقوبی
استاد
پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز


بازدید  204

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی