فارسی English |
اهداف کنگره مشترک


اهداف سمینار پوست رازی پزشکی مبتنی بر شواهد:
1-تلفیق طب مبتنی بر شواهد با طب کاربردی در سخنرانی ها که حاصل آن کمک به افزایش توانمندی های علمی و عملی همکاران متخصص پوست در فیلدهای مختلف می باشد.
2-پرداختن به فیلدهای مختلف تخصص درماتولوژی هم در زمینه مدیکال و هم در زمینه جراحی و کاسمتیک.
3-برگزاری کارگاه آناتومی برای دومین بار در کشور جهت متخصصین محترم پوست جهت افزایش دانش آناتومی همکاران درماتولوژیست بخصوص برای استفاده کاربردی در فیلدهای کاسمتیک و injectable.
4-برگزاری پنل های متمرکز بریک موضوع در زمینه های مختلف به منظور پرهیز از پراکنده گویی و حل معضلات همکاران در این زمینه ها.
5-برگزاری پنل درموسکوپی با هدف افزایش دانش همکاران گرامی و کاربرد بیشتر این روش جدید و کارآمد در تشخیص بیماریهای پوست.
6-برگزاری کنگره دستیاری پوست کشور به منظور شرکت هر چه بیشتر و فعالانه همکاران گرامی دستیار پوست در کنگره ها و سمینارها و تشویق بیشتر آنان به امر تحقیق و پژوهش و ایراد سخنرانی.


بازدید  163

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی