فارسی English |
ارسال مقالات


 کمیته علمی "کنگره سالیانه پوست رازی" از کلیه متخصصین و دستیاران پوست دعوت می نماید تا خلاصه مقالات خود را جهت ارائه در کنگره به سایت کنگره ارسال نمایند.
خلاصه مقالات ارسالی جهت ارائه به صورت پوستر، مورد ارزیابی و پذیرش قرار خواهند گرفت. خلاصه مقاله جهت ارائه به صورت سخنرانی فقط در مورد دستیاران پوست می باشد. ارسال خلاصه مقالات از طریق ایمیل به آدرس الکترونیکی کنگره (Article@razidermatology.ir) حد اکثر تا تاریخ 5 آبان 1397 امکان پذیر می باشد.در نگارش خلاصه مقاله به نکات زیر توجه نمایید:

 خلاصه مقاله باید:
 • به زبان انگلیسی باشد،
• مربوط به کار علمی جدید یا تجربیات پژوهشگر و یا گزارش موارد جالب درماتولوژی باشد،
• حداکثر 250 کلمه باشد،
• کلمات اختصاری در متن توضیح داده شوند،
• به صورت ساختارمند شامل مقدمه، هدف مطالعه، روش مطالعه، نتایج، بحث و نتیجه گیری کوتاه باشد،
• حداکثر تا تاریخ 5 آبان 1397 به آدرس الکترونیکی کنگره فرستاده شود تا در کمیته علمی مورد بررسی قرار گیرد. نویسنده تا 15 آبان 1397 از پذیرش مقاله خود آگاهی خواهد یافت.
 
انواع ارائه:
1. سخنرانی (فقط جهت دستیاران پوست): مدت سخنرانی 5 دقیقه می باشد و در قالب فایل پاورپوینت ارائه می گردد. حداکثر 6 اسلاید قابل قبول است. علاوه بر اهدا جایزه به کلیه سخنرانان، به ارائه دهندگان برتر، جوائز دیگری تقدیم خواهد شد.

2. پوستر: به صورت پخش از مانیتور در کنگره ارائه می شود. فرمت پیشنهادی در سایت قرار داده شده است.بازدید  387

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی