فارسی English |
زمان های کلیدی


  زمانهای کلیدی همایش به شرح زیر میباشند:


مهلت ارسال مقالات از تاریخ 20 شهریور تا 8 آبان ماه 1397 می باشد.
زمان برگزاری همایش 30 آبان الی 2 آذرماه 1397 می باشد.  

لازم به ذکر است در صورت هرگونه تغییر در تاریخهای فوق، تغییرات صرفا در همین وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.


بازدید  277

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی