فارسی English |
بخش کنگره دستیاری


 
کنگره بین المللی پوست رازی در تاریخ 1 تا 3 آذر ماه سال 96 در پژوهشگاه صنعت نفت ایران برگزار می شود. بخشی از روز اول و دوم کنگره به ارائه توسط دستیاران پوست اختصاص یافته است.

مایه افتخار ما خواهد بود، که دستیاران محترم پوست کشور، نتیجه کارهای پژوهشی ( مقاله اصیل ، گزارش موردی و ...) ارزشمند خود را جهت ارائه به صورت سخنرانی در بخش دستیاری کنگره ارسال نمایند.

سایت کنگره razidermatology.ir از تاریخ 1/5/96 تا 30/7/96 ، جهت دریافت abstract از دستیاران محترم فعال  است.

در بخش دستیاری کنگره ، 8 نفر بعنوان افراد برتر انتخاب و قدردانی شده و نتیجه فعالیت پژوهشی خود را بصورت سخنرانی ارائه می کنند. از بین این سخنرانی ها ، 4 نفر نیز به طور ویژه قدردانی شده و به عنوان بهترین ارائه انتخاب می شوند.

دستیاران محترم می توانند به طور جداگانه در بخش ارائه پوستر کنگره نیز فعالیت داشته باشند.

از توجه شما سپاسگزاریم.
بازدید  834

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی.