فارسی English |
محل برگزاری کنگره


 محل برگزاری کنگره : ضلع غربی ورزشگاه آزادی- هتل المپیک تهران
بازدید  226

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی