فارسی English |
تماس با ما


 آدرس دائمی دبیرخانه همایش های گروه پوست ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران :

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی. 

تلفن تماس دبیرخانه علمی کنگره :
9821-55618989+

بازدید  285

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی