فارسی English |
زمان های کلیدی


 زمانهای کلیدی همایش به شرح زیر میباشند:


مهلت ارسال مقالات از تاریخ 1 مرداد تا 15 آبان ماه 1396 می باشد.
زمان برگزاری همایش 1 الی 3 آذرماه 1396 می باشد.  
   
      
   
   
   

لازم به ذکر است در صورت هرگونه تغییر در تاریخهای فوق، تغییرات صرفا در همین وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.


بازدید  583

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی.