فارسی English |
گالری تصاویر


 
سالن همایش
هتل اسپیناس پالاس
سالن پذیرایی
سالن پذیرایی
سالن پذیرایی
سالن همابش
هتل اسپیناس پالاس


بازدید  533

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی.