فارسی English |
محل برگزاری


 محل برگزاری همایش :  مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت
تهران - بلوار غربی استادیوم آزادی 
 


بازدید  595

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی.