فارسی English |
کمیته اجرایی


دکتر وحیده سادات لاجوردی

دبیر اجرایی کنگره

 


بازدید  848

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی.