فارسی English |
پیام رئیس کنگره


 دکتر ربابه عابدینی، رئیس کنگره پوست رازی 1397
سپاس پروردگار مهربان را که بار دیگر افتخار میزبانی اساتید و همکاران و دستیاران ارجمند را در چهارمین کنگره بین المللی پوست رازی خواهیم داشت. هدف اصلی از برگزاری این کنگره بزرگ علمی به روز نمودن اطلاعات علمی، تبادل دیدگاه ها و آشنایی با پیشرفت های رشته درماتولوژی می باشد و سعی دبیران علمی و اجرایی کنگره بر آن بوده است که بر ارائه نکات کاربردی و مفید تاکید و تمرکز بیشتری گردد. از همه اساتید و همکاران بزرگوار دعوت می نمایم با ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات ارزشمند و مشارکت فعال و حضور گرم خود ما را در انجام این مسئولیت یاری نمایند.


بازدید  194

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی