فارسی English |
پیام رئیس کنگره


 
بیمارستان رازی به عنوان بنیان گذار آموزش درماتولوزی در ایران افتخار دارد که از تمام متخصصین پوست جهت شرکت در کنگره سالیانه پوست رازی دعوت به عمل آورد. حضور این عزیزان که اغلب آموزش دیده این مکتب هستند برای گربار کردن هرچه بیشتر کنگره مزید امتنان خواهد بود. در کنگره امسال نیز به پاس تقدیر از اساتید برجسته، بزرگداشت مقام استاد دکتر مهین ولیخانی برگزار خواهد شد.
علاوه بر این بیمارستان رازی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز علمی، آموزشی و درمانی کشور و خاور میانه مفتخر است تا با حضور دانشمندان جهانی در کنار همکاران بزرگوار ایرانی و همچنین برگزاری همایش دستیاری جهت هر چه پر بار تر کردن کنگره بکوشد.


 دکتر فرشاد فرنقی
رئیس کنگره سالیانه پوست رازی


بازدید  432

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی.