فارسی English |
معرفی حامیان کنگره


 همایش تازه های پوست رازی با کمک و حمایت موسسات زیر برگزار خواهد شد. این لیست موقت بوده و ممکن است موارد دیگری به آن اضافه شود. 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
گروه پوست رازی
شرکت سیناژن
شرکت پارس آزماطب
شرکت تابش گستر
شرکت ماهتاب کیش
شرکت پرتودرمان صمیمی
شرکت ایران آوندفر(دکتر ژیلا)


بازدید  240

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی