فارسی English |
اهداف کنگرهارتقا دانش درماتولوژی متخصصین پوست و آشنایی با جدیدترین مقالات و روش های درمانی بیماریهای پوست
بحث و مذاکره علمی در مورد روش های موجود برای مشکلات شایع درماتولوژی درماتولوژی practical
برگزاری کارگاه های آناتومی و تزریق فیلر و بوتاکس و لیپو ترانسفر پانل های لیزر عروق و جوانسازی و اسکار اکنه و کاشت مو 
سخنرانی با تمرکز روی مسائل شایع و برخورد عملکردی با آنها 
بخش دستیاری با هدف ارتقا سطح تجربه علمی دستیاران پوستبازدید  217

تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی