فارسی English |
  زمان بندی

زمان ارسال خلاصه پژوهش های دستیاری

15 مهر لغایت 10 آبان ماه 1398


تاریخ برگزاری همایش

22 الی 24 آبان ماه

  کنگره دستیاری
از دستیاران محترم پوست سراسر کشور دعوت به عمل می اید که خلاصه (abstract) کارهای پژوهشی خود را جهت ارائه به صورت سخنرانی در بخش دستیاری کنگره از تاریخ 15 مهر لغایت 10 آبان  98 به آدرس ایمیل Scientific@razidermatology.ir ارسال فرمایند.
  ثبت نام کارگاه ها
  جهت ثبت نام در کارگاههای کنگره به لینک زیر مراجعه فرمائید. 

لازم به ذکر است با ثبت نام شدگان در کارگاه ها، با اولویت زمان ثبت نام تماس حاصل خواهد گردید
  ثبت نام کنگره مشترک
متخصصین محترم پوست جهت ثبت نام در سمینار پوست رازی و پزشکی مبتنی بر شواهد، به سامانه آموزش مداوم به آدرس www.ircme.ir مراجعه فرمایید.
شناسه برنامه جهت ثبت نام 144971 می باشد.
بازدید  34837
  اطلاعیه
متخصصین محترم با توجه به ظرفیت محدود ثبت نام لطفا هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
  پیام دبیر علمی و دبیر اجرایی کنگره

    تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی