فارسی English |
  کنگره دستیاری
از دستیاران محترم پوست سراسر کشور دعوت به عمل می اید که خلاصه (abstract) کارهای پژوهشی خود را جهت ارائه به صورت سخنرانی در بخش دستیاری کنگره از تاریخ 15 مهر لغایت 10 آبان  98 به آدرس ایمیل Scientific@razidermatology.ir ارسال فرمایند.
  نرم افزار موبایل کنگره
  ثبت نام کنگره مشترک
متخصصین محترم پوست جهت ثبت نام در سمینار پوست رازی و پزشکی مبتنی بر شواهد، به سامانه آموزش مداوم به آدرس www.ircme.ir مراجعه فرمایید.
شناسه برنامه جهت ثبت نام 144971 می باشد.
بازدید  37505
  اطلاعیه
متخصصین محترم با توجه به ظرفیت محدود ثبت نام لطفا هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
  پیام دبیر علمی و دبیر اجرایی کنگره

    تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، دفتر آموزش بیمارستان پوست رازی